Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande Anders Lindström ordf@fpf.a.se
V Förbundsordförande Tony Johansson sm2wff@hotmail.com
Förbundskassör Sven Tholander sven.tholander@telia.com
Förbundssekreterare Jan Sällberg janne.sallberg@fpf.a.se
Utbildningsansvarig Bengt Gustafson utb@fpf.a.se
Ledamot Johanna Holmlund-Lautmann
Ledamot Anders Gustafsson
Ledamot Lena Wisell
Ledamot Janne Näsvall

Fysisk post:

FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRBUND

Lunnagårdsvägen 8 C , 575 34 Eksjö

Telefon 0381 – 187 35 vidarekopplat till poc Jan Sällberg

Enligt stadgarna utses Förbundsstyrelsen vid förbundsstämman varje år. De som väljs är ordförande, kassör, sekreterare och chefen utbildning. Dessa väljs för en tvåårsperiod och ingår i AU (arbetsutskottet). Antalet övriga förbundsstyrelseledamöter kan variera utifrån förbundets stämmobeslut i enlighet med stadgarna. Varje övrig ledamot väljs för ett år.

Inom förbundsstyrelsen utses ledamöter till UU (utbildningsutskottet), RU (rekryteringsutskottet).

2022-05-05