Förbundets föreningsindelning

Försvarets Personaltjänstförbund

består av fyra föreningar med nedanstående indelning + Försvarets personaltjänstförening Syd.

FPF Syd hanterar: Östergötland, Norra Småland, Kronoberg Kalmar, Öland, Blekinge och Skåne.

 

2021-11-03