Om oss

FPF historik

Under åren 1939-1945 fanns intresse att på frivillig väg göra en insats för Sveriges försvar. Att få utbildning inom sina specialområden växte efter kriget och speciellt för personalvårdare, vilka så småningom bildade Förbundet för Personalvårdsutbildning inom Försvaret. Förbundet bildades den 14 januari 1955. Tre år innan hade Övre Norrlands Personalvårdsförening bildats. Så småningom omfattade utbildningen hela personaltjänsten och 1964 ändrades namnet till Försvarets Personaltjänstförbund.

Förbundet är avtalsskrivande organisation.

Förutom att utbilda Personalbefäl och Personalvårdsbefäl har förbundet uppdrag att utbilda Fältpastorer.

Mer om förbundets historia finns att läsa i Med facklor och svärd i frivilligförsvarets tjänst – Försvarets Personaltjänstförbund 1955 – 2005, som författats av Björn Lindquist och Carl-Axel Pearson.

Ordförande i FPF

Urban Rosenblad 1955-1971
Thorsten Holm 1971-1982
Ulf Karlsson 1982-1984
Barbro Fritiofsdotter 1984-1991
Björn Lindquist 1991-2000
Stefan Hallén 2000-2009
Bengt Axelsson 2009-2011
Birgitta Hagström 2011-2012
Peter Mårtensson 2012-2013
Lars Olsson 2013-