Tidningen

Välkommen att ta del av våra nyheter i vår tidning. Den utkommer två gånger per år och går ut till medlemmar, försvarsmaktens staber, förband och skolor m fl.

Aktuellt nummer 2, 2020