Nyheter

Utskick till FFO maa omvärldsläget 220316 Hej FFO!

Vi ser att trycket ökar på flera sätt: – När det t.ex. gäller beredskapssystemet och att hantera operativa frågor, samordna berörda offentliga aktörer och öka tempot i beredskapsutvecklingen (systemutvecklingen). Utöver flyktingsituationen måste vi vara beredda på att hantera andra beredskapsfrågor som uppstår.

– MSB (och säkert även ni) får in många frågor från allmänheten, både avseende omvärldsläget och om hur man kan engagera sig i beredskapen. Vi tipsar bl.a. om engagemang och utbildning hos er FFO, och hänvisar i första hand till msb.se/ffo och er utmärkta nya sida på frivilligutbildning.se. MSB har också tagit in stöd av frivilliga från era kretsar till att förmedla broschyren Om krisen eller kriget kommer och svara på frågor.

– Vi vet att intresset för era organisationer och att bli medlem ökar, vilket är mycket glädjande. Det medför ökade behov att omhänderta intresset. Vi funderar på detta kopplat till årets tilläggsfördelning av medel.

Vi för dialog internt inom MSB om alla dessa frågor och hur vi bäst kan hitta fungerande lösningar. Här är det viktigt att åtgärder och lösningar fungerar både i det korta och långa perspektivet, och att vi har ett bra helhetstänk.

För oss innebär det också att vi ser över hur våra ordinarie processer och frågor bäst kan taktas med utvecklingen här och nu. Inför tidigare års tilläggsfördelning på våren har ni fått komma in med intresseanmälningar. På grund av rådande läge kommer vi nu att arbeta med en annan process, där vi ur ett helhetsperspektiv tittar på förstärkningsbehov avseende bl.a. rekrytering, FRG-utveckling, totalförsvarsupplysning m.m. Utifrån detta kommer vi höra av oss till er.

Tips på länkar

Om ni får ”bredare” beredskapsfrågor om t.ex. hemberedskap och skyddsrum listar vi nedan några resurser inom MSB. – MSB har en samlingssida med information m.a.a. Rysslands invasion av Ukraina. Där finns en särskild sida med råd till privatpersoner, som bl.a. nämner FFO och länkar till msb.se/ffo.

– Krisinformation.se har också en samlingssida med information om situationen.

– På MSB finns också samlad information om utbildningarna riktade till allmänheten inom anslag 2.6 i bl.a. hemberedskap, första hjälpen/HLR och brandförebyggande.

– Många har frågor om skyddsrum just nu. Mycket information finns på MSB:s webbplats, bl.a. en nyligen tillagd ganska omfattande Q&A.

– ”Om krisen eller kriget kommer” finns i digital version på MSB:s webbplats.