Nyheter

  • Hemvärnsövning i Enköping – FPF handleder personaltjänsten 2 feb 2019 by Admin Publicerad i FPF - Läs mer under Utbildningsnytt
  • Ny Personalhandbok! 1 jan 2019 by Admin Publicerad i FPF - Försvarsmakten har fastställt en ny handbok för Personaltjänsten vid höjd beredskap. Den ersätter PersH F från 1991. Se även Utbildningsnytt.
  • Förbundets ordinarie stämma i april 2019 12 Dec 2018 by Admin Publicerad i FPF - Den 6-7 april 2019 kommer FPF att genomföra sin stämma med utbildning. Blankett att fylla i finns under Förbundsstämma.
  • Våra kurser har uppdaterats 11 Nov 2018 by Admin Publicerad i FPF, Utbildningsnytt - Under Utbildning återfinns uppdateringar av kursplaner och kursbeskrivningar av de centrala kurser vi för närvarande har uppdrag att genomföra. Visst arbete återstår. Se vidare under Utbildning och Våra kurser.
  • Nya Fältpastorer och Personalvårdsbefäl 11 Nov 2018 by Admin Publicerad i FPF, Utbildningsnytt - Fem pastorer och sju personalvårdsbefäl har v843 utbildats för Hemvärnet för befattning i sina bataljoner och därmed bidragit till att Hemvärnet har fått fler behöriga befattningshavare på sektion 1. Då arbetsgivare idag kan neka sina anställda som är frivilliga i
  • FN-dagen 24 oktober 11 Nov 2018 by Admin Publicerad i FPF - I samband med kurserna GK Bataljonspastor och GK Personalvårdsbefäl inföll den 24 oktober, som är FN-dagen, som i år firar 70-årsjubileum. Vi uppmärksammade dagen genom att de närvarande fick en historisk tillbakablick om bakgrund och insatser. Tilldelningen av Nobels fredspris
  • Utbildningsdialog 4 oktober 10 okt 2018 by Admin Publicerad i FPF, Utbildningsnytt - Inbjudan från HKV PROD FRIV till den årliga utbildningsdialogen är den viktiga länken till FM för FFO. Genomförd utbildningsdialog med FM blev i år den 4 oktober med FPF ordförande och C Utb närvarande. Dialogen fördes med RiksHv, LSS och
  • Försvarsmaktens Flygdag 2018 9 sep 2018 by Admin Publicerad i FPF - Försvarsmaktens Flygdag på Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala gick av stapeln den 25 augusti med gott flygväder och många utställare varav FPF var en i mängden på det stora området. Det var ett mässtillfälle att delta vid för frivilliga försvarsorganisationer och
  • Central utbildning ej detsamma som föreningskurs 8 aug 2018 by Admin Publicerad i FPF - Om skillnaden på central kurs och föreningskurs läser du under ”Utbildningsnytt”.
  • Instruktörsutbildning 3 – 5 augusti 2018 8 aug 2018 by Admin Publicerad i FPF - Nya vindar har börjat susa inom Försvarsmakten vilket innebär att vi inom FPF måste aktivt ta del av det nya och det som är tänkt och som ger återverkan på vår verksamhet. Det är av vikt att de som tjänstgör