Ny lag GDPR

Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft GDPR (General Data Protection Regulation) som behandlar personuppgifter och som ersätter gamla PUL,. Detta innebär att alla som handhar någon form av register med personuppgifter måste informera sina medlemmar/kunder detta.

Du som är medlem i Försvarets Personaltjänstförening i Västra Sverige informeras på detta sätta om den nya lagen.

Vad innehåller medlemsregistret?

Ditt personnummer, namn, adress, telefonnummer, mobilnummer samt e-postadress.

Vad är föreningens syfte att använda dessa data?

Medlemsutskick via post och mail. Underlag vid studiebesök där person-nummer krävs. Underlag till FPF när FPFV redovisar medlemsantal.

Hur länge sparas uppgifterna?

Allting sparas så länge du är medlem och betalar din medlemsavgift, därefter raderas samtliga uppgifter.