Livgardets dag i Kungsängen, Stockholm

27 april 2019

Försvarets Personaltjänstförening i Östra Sverige (FPFÖ) deltog vid Livgardets dag tillsammans med representanter från Hemvärnet och ett antal av de övriga frivilliga försvarsorganisationerna. FPFÖ representerades av föreningens ordförande, Marie Ekberg för att kunna berätta om vårt förbund och vår verksamhet för besökarna.