Kalendarie

Material till kalendariet skickas till: sekr@fpf.a.se

Uppdaterad 2022-05-19

2022 Maj

16:e Måndag FPF Syd Styrelsemöte via zoom flyttat till Söndag 22 maj 19:00

25:e kl 17:30 Styrelsemöte FPFV via messenger

26-29 Torsdag – Söndag  Funktionsövning med samtliga befattningar S1 inom Militär region Syd (Mr S)

28:e kl 14:00 Medlemsmöte, guidad tur på Oskar ll fort i Göteborg

29:e Söndag Veterandagen

31:a FS styrelsemöte 18:00

2022 Juni

6:e Måndag Sveriges nationaldag

19:e Söndag FPF Syd Styrelsemöte via zoom

2022 Augusti

26-28/8 Fredag – Söndag FPF Syd Styrelsemöte och arbets helg Tylöbäck

2022 September

1-4 GK Krisstöd Del 2. Del 1 kontakta kurschef 073 04 20 673

20:e Tisdag FPF Syd Styrelsemöte via zoom

W39 Krisberedskapsveckan

2022 Oktober

10:e Måndag FPF SydStyrelsemöte via zoom

23-28 GK Personalvårdsbefäl

24/10 Måndag FN dagen

Totalförsvarskonferens Linköping

2022 November

14:e Måndag FPF Syd Styrelsemöte via zoom

2022 December

9-11:e FPF Syd Fredag – Söndagstyrelsemöte och arbets helg med ev. julbord