Instruktörsutbildning 3 – 5 augusti 2018

Nya vindar har börjat susa inom Försvarsmakten vilket innebär att vi inom FPF måste aktivt ta del av det nya och det som är tänkt och som ger återverkan på vår verksamhet. Det är av vikt att de som tjänstgör vid FPF kurser känner till förbundets intentioner, uppdrag och arbete med utbildningsfrågor.

Till en del handlar det således om att se till att våra instruktörer blir uppdaterade och blir delaktiga i en ständig översyn av utbildningarna. Den första helgen i augusti hade utsedda instruktörer inbjudits till IK Central Instruktörsutbildning. Dessa har att genomföra GK Krisstöd i år.

På dagordningen fanns försvarsinformation och presentation av General Silwers frivilligstudie och vad den kan innebära för FPF. Deltagarna blev informerade om det utredningsuppdrag HKV PROD FRIV gett FPF angående Värdegrundsutbildning. Förbundsarbetet var ett annat ämne för att belysa den ökande arbetsmängd och nya eller andra kompetensområden som uppstått för styrelsen, som arbetar helt ideellt då medel för anställningar inte finns. Två deltagare redogjorde för sina erfarenheter från krisstödskurser de har gått i Vårsta Diakoni regi. Pengar för detta har sökts och erhållits av Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Deltagarnas aktivitet och engagemang, kunnande och professionalism gav utbildningsdagarna tyngd och nya erfarenheter samtidigt som trevlig samvaro alltid ökar behållningen.

Text Rigmor Sterner