Höstens verksamhet inom utbildningsområdet

P g a pandemin har årets kurser tvingats omplanera tidsmässigt. FM gav riktlinjer i augusti för verksamheter varvid FPF beviljades att genomföra beslutade kurser under hösten. För att blivande befattningshavare skulle ges möjlighet till fullgjord utbildning – och inte behöva vänta två år – beslöts att genomföra GK Personaltjänst, som är den grundläggande kursen för personalbefäl CS1 och personalvårdsbefäl vid sektion 1, och GK Personalvård och GK Bataljonspastor.

Däremot fanns inte tidsmässigt utrymme för genomförande av GK Krisstöd. Den kursen ställdes in och sökande hänvisades till nästa års tillfälle som är planerat till mars. Under hösten genomfördes också IK Central instruktörsutbildning.