Hemvärnsövning i Enköping – FPF handleder personaltjänsten

I januari och februari genomför Hemvärnet två stabsövningar i Enköping, LTÖ. För en del av FPF elever är detta deras första tjänstgöring i befattning efter sina kurser hos FPF. Enligt kursplanerna ska tjänstgöring ske under handledning och därför deltar instruktör ur FPF under övningen och handleder nybörjarna.

Erfarenheterna från övningarna visar att de som har erforderlig utbildning från FPF presterar bra i sina befattningar. Tyvärr finns det fortfarande en del bataljoner inom hemvärnsgrupperna där utbildningsnivån inom personaltjänsten är låg. Det finns även de som helt saknar befattningsutbildning, vilket innebär att FPF har mycket utbildning kvar att göra.