Grundläggande befattningskurs genomförd

GK Personaltjänst har genomförts med gott resultat med fulltaligt elevantal. Genomförd kurs inlämnas för redovisning i PRIO så ingen elev med utbildning ska hamna utanför. FPF kurser är efterfrågade och inte sällan måste Utbildningsutskottet tvingas meddela sökande att plats inte är tillgänglig, vilket innebär att behörig sökande måste vänta ett år.
Det finns även sökande, som inte ska ha befattning utan endast har intresse av utbildningarna. Dessa hänvisas till föreningsutbudet av eventuella angränsande veckoslutskurser varvid den sökande kan få information om FPF verksamhet och kursutbud, men inte räkna sådan kurs som central kurs. Detta har att göra med det uppdrag FPF har av FM som innebär att antagna elever vid central kurs ska vara knutna till eller utbildas till befattning inom Försvarsmakten.