GK Krisstöd

Nu har kursen GK Krisstöd genomförts efter två års frånvaro från FPF kursutbud. Kursen är en obligatorisk kurs för Bataljonspastorerna och Personalvårdsbefälen. Andra befattningshavare med behov av utbildningen kan beredas utbildningen i mån av plats, men även anställda med samma behov har beretts möjlighet att delta. Kursen blev snabbt fulltecknad då många väntat på att få fullgöra sin befattningsutbildning. FPF har kunnat erbjuda sina instruktörer fortbildning i ämnet via Vårsta Diakoni och dess Krisstödscentrum, som presenterar de senaste forskningsrönen i sin CCAM (Crisis Comprehension Adaptive Model). GK Krisstöd är planerat att återkomma vart annat år och det pågår hela tiden uppdatering av medel och metod liksom innehåll och genomförande.