Framtidsplanering

Det pågår olika projekt inom försvarsfrivilligheten varav somliga anknyter till FPF verksamhet och innebär att FPF projekterar för framtiden.

Instruktörsbehov

FVRF har av FM fått uppdrag att inför framtida behov se över eventuella förstärkningar av instruktörer från frivilligleden. FVRF Projekt Instruktör pågår därför sedan en tid och genom sitt deltagande i FVRF AG Instruktör följer FPF utvecklingen av projektet för implementering i den egna organisationen.

Totalförsvarsanknytning

Som ett led i totalförsvarets återuppbyggnad har FPF i utbildningssammanhang påbörjat samverkan inom personaltjänstområdet på kommunal nivå. Inriktningen är att få en fördjupad utbildningssamverkan under kommande år.