FPFÖ ordinarie föreningsstämma 2020

Efter det att ordinarie föreningsstämman blev inställd tidigare i år på grund av covid-19, så genomförde FPFÖ den 28:e oktober 2020 års föreningsstämma digitalt med ett väldigt lyckat resultat. Det var ca 20 personer som deltog och föreningsstämmans ordförande var Daniel Stattin och mötet genomfördes som planerat och vi tackar Daniel för hans insatser.

Marie Ekberg avgick som ordförande och Jerk Pros som sekreterare och vi tackar dem för ett väl utfört arbete. Med anledning av detta så valdes Kent Öyen som ny ordförande och Fredrik Röjd som ny sekreterare. Kent Öyen, Lynn Englund och Fredrik Röjd är utsedda som FPFÖ ombud till 2020 års förbundsstämma.

Vi saknar dock i dagsläget personer till valberedningen, om frivilliga anmäl detta via pfpo@fpf.a.se då vi snart kommer att genomföra nästa föreningsstämma i mars 2021. Datum meddelas senare enligt gängse rutiner.

FPFÖ styrelse består idag av Kent Öyen ordförande, Lynn Englund v. ordförande, Henrik Brodin kassör, Fredrik Röjd sekreterare, Jan Nilsson, Joakim Mårdberg och Kalle Friman som ordinarie ledamöter samt Anders Fastesson och Anki Sederholm som suppleanter.

Text Kent Öyen , Ordf FPFÖ