Försvarsutbildarna inbjuder till föredrag 20 nov 2018

Etos (grekiska eʹthos), sed, sedlighet i moralisk halt, karaktär; moralisk (grund)åskådning)

Välkommen till en informationskväll om etik och moral samt försvarsmaktens värdegrund.

Kvällen innehåller en teoretisk del om ”vad är etik och moral”.

Vi går igenom ett fall som belyser flera etiska problem samt gör en genomgång av värdegrunden som vi har gemensamt med försvarsmakten.

20 november 2018

Etik, moral och värdegrund

Plats: Förbundslokalen Kviberg, Övre kaserngården 4 C

Anmälan senast 15 november

Anmälan till bertil@garpland.se

FöUtb GBG nyhetsbrev nov 2018 (dragen)