Försvarsutbildarna bjuder in till föredrag 27 nov 2018

PIRATJAKT I ADENVIKEN

Föredrag i Bohus salen på FömedC/Käringberget i samarbete med Förbundet Kustjägare och Kustjägarveteraner.

Datum: 27 nov 2018 kl. 18:00 – 20:30

Kaptenerna Magnus Augustinsson, Johannes Kinghed, som arbetar på 17 bevakningsbåtkompaniet. Har gjort flera jobb i operation Atalanta i Adenviken.
De kommer till Bohussalen och berättar om sina erfarenheter.

Tillträdesbestämmelser kräver anmälan. Skicka; personnummer, namn nationalitet, vilken organisation du tillhör. Samt om du eventuellt har behörighet till området t ex via Hv. Skicka anmälan till Stefan Börjesson: stefan@kobacka.se

FöUtb GBG nyhetsbrev nov 2018 (dragen) 2