Försvarsmaktens Flygdag 2018

Försvarsmaktens Flygdag på Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala gick av stapeln den 25 augusti med gott flygväder och många utställare varav FPF var en i mängden på det stora området. Det var ett mässtillfälle att delta vid för frivilliga försvarsorganisationer och andra frivilligorganisationer. Arrangemanget var mycket väl planerat och det var ett nöje att få tillfälle att närvara och kunna presentera FPF.

Grindarna öppnades kl 0800 och ett stort antal besökare visade sig redan vid öppnandet och sedan fortgick dagen i omväxlande arbete att möta intresserade, både svensk- och engelsktalande, och informera om vår verksamhet och dela ut informationsmateriel och senaste numret av vår tidning liksom de foldrar som föreningarna har producerat. Vi deltog med några av våra utbildade informatörer som kunde berätta om vår verksamhet och gjorde även besök hos övriga och hela tiden kom samtal igång.

Det var ett digert uppvisningsprogram som uppskattningsvis 140 000 besökare tog del av. Hemvärnets musikkår underhöll och Flygvapenchefen höll invigningstalet. Meningen var att programmet var slut kl 1700, men vägarna var blockerade runt Uppsala trots allt tillgängligt trafikpolisstöd och Militärpolisen, så för att kunna underlätta något i trafikvimlet förlängdes flyguppvisningarna och annan underhållning någon timme till. Arrangörerna och alla de inblandade ska ha all heder åt planering, sitt arbete och sitt engagemang i att sköta detta stora arrangemang. Vi behövde bara stänga tältöppningen, tacka för oss och söka oss ut från området.