Försvarsmaktens beslut om höstens verksamhet

Nu finns ett beslut taget för verksamheten från v36 – 53 som innebär att utbildnings- och övningsverksamheten för de frivilliga försvarsorganisationerna och hemvärnet kan återupptas.

Nedanstående text kommer från beslutet

Försvarsmakten ber att FFO (frivilliga försvarsorganisationer) vidtar nedanstående åtgärder i syfte att begränsa smittspridning av Covid-19:

  • Maximalt 50 personer, inklusive instruktörer, på samma plats.
  • Det är närområdesprincipen som ska prioriteras vi antagning till kurs/utbildning.
  • Social distansering vid verksamhetsgenomförande, boende och i lokaler/terräng.
  • Tillgång till handtvätt och handsprit ska finnas tillgängligt under hela verksamheten.
  • Särskild uppmärksamhet ska iakttas på influensaliknande symtom. Vid symtom före kursstart ska kurschef/instruktörer/deltagare stanna hemma. Uppstår influensaliknande symtom under kurstid ska det finnas möjlighet att isolera eller skicka hem kurschef/instruktörer/deltagare.

Ovanstående riktlinjer kan, beroende på Folkhälsomyndighetens framtida direktiv, komma att ändras med kort varsel. Härvid kan utbildningar och kurser komma att helt ställas in. Därför ska all planering genomföras så att förändringar snabbt kan ske om Försvarsmakten så finner skäligt.

Förutom detta skall en särskild riskbedömning genomföras och ligga som underlag för verksamhetsansvarig chefs beslut innan verksamheten får genomföras.

Nytt beslut för verksamheten efter årsskiftet kommer troligtvis under v50.

Åke Norberg
Ordf FPFN