Föreningsstämma 2021

Även om vi närmar oss juletider under en rådande pandemi med restriktioner om hur vi skall förhålla oss mot varandra för att minska smittspridningen, så behöver vi blicka framåt och börja förbereda nästa års stämma, valberedningen behöver börja jobba, verksamhetsberättelse skall skrivas och bokslut skall göras m.m.
Styrelsen har nu tagit beslut om att stämman genomförs på stiftsgården i Skellefteå helgen 20-21 februari med ett mindre antal deltagare, men vi följer utvecklingen och vid nästa styrelsemöte i januari kan vi bli tvungna att planera om, både vad gäller tiden och sättet för genomförande, mer om detta kommer i januari när vi förhoppningsvis vet mer.
Fram till dess sköt om er och ta inga onödiga risker

Åke Norberg
Ordf FPFN