Styrelsenytt

Här kommer styrelsen att publicera nyheter från föreningsstyrelsen.