Föreningsnyheter

Medlemsavgift 100:- för 2019 betalas in på postgiro Nordea 42381-4
Kallelse till årsstämma 2019

Härmed kallas alla medlemmar i Försvarets Personaltjänstföreningen västra Sverige till årsstämma 2019.

lördag 23 februari 2019 kl 12

Plats: Göteborgs Föreningscenter, GFC, huset närmast Järntorget ingång
fr Södra Allégatan 1 B Göteborg.

Föreningen bjuder på en vegansk lunch kl 12.

Själva stämman börjar kl 1330 och som traditionen bjuder kommer Lars Björk och håller föredrag om det senaste om Ryssland direkt efter lunchen.

Motioner/ärende som Du som medlem vill ska behandlas på årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 23 januari 2019 enligt föreningens stadgar.

Vill du äta lunch måste du anmäla dig senast fredag 15 februari så att vi kan beställa mat.
Anmälan till Eva Dalerstedt 076-189 94 48 eller mail eva.dalerstedt@gmail.com

Välkommen!

FPFV styrelse

  • Totalförsvaret är viktigt 12 Dec 2018 by FPFV Publicerad i FPFV - Ett tiotal medlemmar samlades för att lyssna på Annika Löfgren Lundqvist från länsstyrelsen i Västra Götaland. Annika berättade om dagens Totalförsvar. Det är främst det förändrade läget i omvärlden som gjort att Sverige nu rustar upp. Förr var vi alliansfria
  • Givande helgkurs 11 Nov 2018 by FPFV Publicerad i FPFV - En novemberhelg samlades 14 förväntansfulla deltagare i FPFV´s helgkurs i personaltjänst. Instruktörerna Jonas Hellsten och Maria Karsenius Öhlin förmedlade kunskap kring den personaltjänst som bedrivs på sektion 1 i Hemvärnet. Tanken som västras styrelse hade var att ge våra medlemmar
  • Medlemskväll ”Om krisen eller kriget kommer” 10 okt 2018 by FPFV Publicerad i FPFV - Medlemsmöte tisdag 4 december 2018 kl 18 Om krisen eller kriget kommer Annika Löfgren från Länstyrelsen i Västra Götaland kommer och berättar mer ingående om vad som händer och sker med anledning av MSB´s broschyr. Plats: Göteborgs Föreningscenter, GFC, huset
  • HÖSTKURS 16-18 november 2018 9 sep 2018 by FPFV Publicerad i FPFV - HÖSTKURS 16-18 november 2018 Funderar Du på vad Du skulle kunna göra om Du vill göra en insats och gå med i Hemvärnet? Nu har Du chansen för helgen 16-18 november är det kurs inriktad på personaltjänst i Hemvärnet. Du
  • Totalförsvarsdag i Karlstad 8 aug 2018 by FPFV Publicerad i FPFV - Den 2 juni 2018 avhölls en Totalförsvarsdag på Brigadmuseum i Karlstad. Arrangör var Länsstyrelsen under entusiastisk perfekt ledning av Anna-Karin Klasa. Dagen hölls helgen efter att samtliga hushåll fått hemsänt MSB:s totalutskick ”OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMET”. Man kunde bland
  • Ny lag GDPR 8 aug 2018 by FPFV Publicerad i FPFV - Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft GDPR (General Data Protection Regulation) som behandlar personuppgifter och som ersätter gamla PUL,. Detta innebär att alla som handhar någon form av register med personuppgifter måste informera sina medlemmar/kunder detta.