Föreningsnyheter

Medlemsavgift 100:- för 2018 betalas in på postgiro Nordea 42381-4
  • HÖSTKURS 16-18 november 2018 9 Sep 2018 by FPFV Publicerad i FPFV - HÖSTKURS 16-18 november 2018 Funderar Du på vad Du skulle kunna göra om Du vill göra en insats och gå med i Hemvärnet? Nu har Du chansen för helgen 16-18 november är det kurs inriktad på personaltjänst i Hemvärnet. Du
  • Totalförsvarsdag i Karlstad 8 Aug 2018 by FPFV Publicerad i FPFV - Den 2 juni 2018 avhölls en Totalförsvarsdag på Brigadmuseum i Karlstad. Arrangör var Länsstyrelsen under entusiastisk perfekt ledning av Anna-Karin Klasa. Dagen hölls helgen efter att samtliga hushåll fått hemsänt MSB:s totalutskick ”OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMET”. Man kunde bland
  • Ny lag GDPR 8 Aug 2018 by FPFV Publicerad i FPFV - Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft GDPR (General Data Protection Regulation) som behandlar personuppgifter och som ersätter gamla PUL,. Detta innebär att alla som handhar någon form av register med personuppgifter måste informera sina medlemmar/kunder detta.