FPFV styrelse

FPFV styrelse 2022

Föreningsstämma 2022 genomfördes lördag 26 mars i Göteborg.
Ett 25-tal medlemmar kom och åt en smaskig räksmörgås, lyssnade på ett mycket intressant föredrag om kriget i Ukraina av Lars Björk. Därefter mötesförhandlingar som gick galant under mötesordförande Stefan Halléns ledning. Styrelsen fick ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes. Tre ledamöter hade valt att avgå så tre nya valdes in.
FPFV´s nya styrelse ser ut så här;

Ordförande Jon-Håkan Jannerling plus sex ledamöter Eva Dalerstedt,
Annette Hemlin, Jonas Hellsten, Fati Näsholm, Eleonore Tham och Fredrik Zander.
Styrelsen ser nu fram emot att arbeta med rekrytering, försvarsupplysning och medlemsaktiviteter.

Referat från stämman 2021 samt ett anförande av
förbundsordförande Anders Lindström.

FPFV genomförde årets föreningsstämma digitalt 24 februari 2021. Utöver styrelsen hade ett 20-tal medlemmar anslutit sig. Ordförande Jon-Håkan Jannerling hälsade alla välkomna och lämnade över klubban till Johan Groth som vi valt att leda stämman. Johan är proffs på att leda digitala möten och årsstämman gick galant. Verksamhetsberättelse och ekonomi för 2020 lades med godkännande till handlingarna. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året vilket känns väldigt skönt.
Budgetförslaget för 2021 godkändes och styrelsen kan nu planera för det kommande året. Förhoppningsvis kommer det att bli en kurs till hösten bara det blir möjlighet för föreningen att genomföra den.
Valberedningens förslag gick igenom utan omröstning, Jon-Håkan Jannerling omvaldes som ordförande, Eva Dalerstedt omvaldes också och det känns tryggt att Eva fortsätter som sekreterare. Två nyval till styrelsen av Gunnel Hagberg och Eleonore Tham. Föreningen har fyra ombud till FPF förbundsstämma 22 april 2021 och det blir Jon-Håkan Jannerling, Lars Flodin, Eva Dalerstedt och Fati Näsholm som får representera förbundets västra förening.

När stämman avslutats fick förbundets nyvalde ordförande Anders Lindström ordet. Anders Lindström berättade att han har ett förflutet inom försvarsmakten och har även varit Rikshemvärnschef. Anders tycker det ska bli skoj att tillsammans med förbundsstyrelsen och föreningarna utveckla vår del av totalförsvaret. Vi måste alla vara med och rekrytera nya medlemmar. Inte bara medlemmar som skriver avtal utan även de som vill vara med och stödja totalförsvaret, målet för 2021 är 350 medlemmar och målet för 2022 400 medlemmar. Vi har ju som specialitet HR och krisstöd vilket vi hoppas ska locka nya medlemmar. FPF kommer att samverka med MSB och hoppas kunna hitta uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret. Anders presenterade också den nyvalda förbundsstyrelsen som han tycker är ett bra team, bra mix av gamla och nya. Han ser med tillförsikt fram emot att vi ska bli ett större förbund och gemensamt driva en bra totalförsvarsupplysning.

På föreningsstämman 24 februari 2020 valdes en ny styrelse i västra föreningen.
Ordförande, Jon-Håkan Jannerling
Vice ordförande, Lars Flodin
Sekreterare, Eva Dalerstedt
Kassör, Fati Näsholm
Ledamöter, Emilie Fredriksson, Gunnel Hagberg, Eleonore Tham

Årsstämman 2020 avlöpte väl då ett tjugotal medlemmar samlades för att först avnjuta en underbart god lunchbuffé. Därefter stämmoförhandlingar med sedvanliga val. Jon Håkan Jannerling omvaldes som ordförande liksom sekreterare, kassör och ledamöterna. Ett nytillskott blev det med Lars Flodin. Lars är en gammal trogen medlem i föreningen som gått ett antal kurser och känner föreningen väl.

Jon Håkan Jannerling ordförande för stämman och Eva Dalerstedt som sekreterare
Johnny Stenberg

Efter stämmoförhandlingar och en kort paus berättade Johnny Stenberg medlem i FPFV och även i Försvarsutbildarna om hur viktigt det är att vi förbereder oss redan idag om vi Sverige skulle hamna i ett kristillstånd. Förr kunde vi läsa i telefonkatalogen vad som gällde om ”Kriget kommer” idag har alla hushåll fått hem en broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”. Tyvärr ser läget i världen inte så bra ut och vi vet aldrig vem som drabbas eller när det händer något oförutsettbart. ALLA måste vara förberedda.