Föreningsstämma FPFV 2022


Kallelse till föreningsstämma 2022
Härmed kallas alla medlemmar i Försvarets Personaltjänstförening i Västra Sverige till föreningsstämma 2022. Lördag 26 MARS 2022 kl 12 Plats: Göteborgs Föreningscenter, GFC, huset närmast Järntorget ingång från Södra Allégatan 1 B Göteborg.

Föreningen bjuder på lunch kl 12. (om coronarestriktionerna tillåter)
Stämman börjar kl 13, som traditionen bjuder kommer Lars Björk och håller föredrag om det senaste om Ryssland direkt efter lunchen.
Motioner/ärende som du, som medlem, vill ska behandlas på årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast
20 februari 2022 enligt föreningens stadgar.

Vill du äta lunch måste du anmäla dig senast fredag 15 mars så att vi kan beställa mat.
Anmälan till Eva Dalerstedt mail eva.dalerstedt@gmail.com

Välkommen!
FPFV styrelse