Föreningsstämma FPFV 2021

Referat från stämman samt ett anförande av
förbundsordförande Anders Lindström.

FPFV genomförde årets föreningsstämma digitalt 24 februari 2021. Utöver styrelsen hade ett 20-tal medlemmar anslutit sig. Ordförande Jon-Håkan Jannerling hälsade alla välkomna och lämnade över klubban till Johan Groth som vi valt att leda stämman. Johan är proffs på att leda digitala möten och årsstämman gick galant. Verksamhetsberättelse och ekonomi för 2020 lades med godkännande till handlingarna. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året vilket känns väldigt skönt.
Budgetförslaget för 2021 godkändes och styrelsen kan nu planera för det kommande året. Förhoppningsvis kommer det att bli en kurs till hösten bara det blir möjlighet för föreningen att genomföra den.
Valberedningens förslag gick igenom utan omröstning, Jon-Håkan Jannerling omvaldes som ordförande, Eva Dalerstedt omvaldes också och det känns tryggt att Eva fortsätter som sekreterare. Två nyval till styrelsen av Gunnel Hagberg och Eleonore Tham. Föreningen har fyra ombud till FPF förbundsstämma 22 april 2021 och det blir Jon-Håkan Jannerling, Lars Flodin, Eva Dalerstedt och Fati Näsholm som får representera förbundets västra förening.

När stämman avslutats fick förbundets nyvalde ordförande Anders Lindström ordet. Anders Lindström berättade att han har ett förflutet inom försvarsmakten och har även varit Rikshemvärnschef. Anders tycker det ska bli skoj att tillsammans med förbundsstyrelsen och föreningarna utveckla vår del av totalförsvaret. Vi måste alla vara med och rekrytera nya medlemmar. Inte bara medlemmar som skriver avtal utan även de som vill vara med och stödja totalförsvaret, målet för 2021 är 350 medlemmar och målet för 2022 400 medlemmar. Vi har ju som specialitet HR och krisstöd vilket vi hoppas ska locka nya medlemmar. FPF kommer att samverka med MSB och hoppas kunna hitta uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret. Anders presenterade också den nyvalda förbundsstyrelsen som han tycker är ett bra team, bra mix av gamla och nya. Han ser med tillförsikt fram emot att vi ska bli ett större förbund och gemensamt driva en bra totalförsvarsupplysning.

Verksamhetsberättelse 2020 för FPFV
STYRELSE under verksamhetsåret
Ordförande: Jon-Håkan Jannerling + 6 ordinarie ledamöter.

MEDLEMSANTAL:
Antal medlemmar 2020-12-31: 116 varav män: 66 varav kvinnor: 50
Antal medlemmar mellan 15 – 25 år: 1 varav män: 0 varav kvinnor: 1
Antal medlemmar mellan 26 – 34 år: 4 varav män: 2 varav kvinnor: 2
Antal medlemmar mellan 35 – 44 år: 14 varav män: 6 varav kvinnor: 8
Antal medlemmar mellan 45 – 54 år: 28 varav män: 16 varav kvinnor: 12
Antal medlemmar mellan 55 – 70 år: 38 varav män: 20 varav kvinnor: 18
Antal medlemmar mellan 71 –.- år: 31 varav män: 22 varav kvinnor: 9
Antal nya medlemmar 2020: 12
Antal medlemmar föregående år: 119

CENTRAL UTBILDNING:
GK Krisstöd enskilt, ingen deltagare från FPFV
GK Krisstöd grupp, ingen deltagare från FPFV
GK Bataljonspastor 3 elever och 1 kurschef från FPFV
GK Personaltjänst 4 elever och 1 föredragshållare från FPFV
GK Personalvårdsbefäl 3 elever från FPFV
GK Personalbefäl, CS1 ingen deltagare från FPFV
IK Central instruktörsutbildning, ingen deltagare från FPFV

AKTIV TOTALFÖRSVARSUPPLYSNING:
Föreningsstämma med föredrag ”Om krisen kommer” med 20 deltagare.

LOKAL UTBILDNING/VERKSAMHET:
Föredrag ” Soldathemmen – En viktig del av den militära själavården” med 10 deltagare.

VIKTIGA HÄNDELSER I FÖRENINGEN UNDER ÅRET:
Den pågående pandemin har gjort att även vår förening inte kunnat genomföra tänkta aktiviteter t ex vår helgkurs i Krisstöd. Vi hoppas dock kunna genomföra den under 2021.

SLUTORD:
Trots att vi alla haft ett minst sagt märkligt år vill FPFV ändå framföra varmt tack till er alla som på olika sätt bidragit till att föreningen finns kvar. Vi hoppas på bättre tider och styrelsen kommer att planera för olika typer av verksamheter under 2021.

Göteborg januari 2021
Jon-Håkan Jannerling ordf, Lars Flodin vice ordf,
Eva Dalerstedt sekreterare, Fati Näsholm kassör,
Emilie Fredriksson, Lisa Malkki, Susanne Skoglund Larsson ledamöter.