Bli medlem och Medlemsavgift

Hej, så trevligt att du hittat oss och vill bli medlem. Du ska veta att du behövs, du behöver inte engagera dig militärt om du inte vill, att vara stödmedlem är också otroligt värdefullt. Föreningen vill ha många medlemmar så att vi kan stödja vårt Totalförsvar.

Så här gör du:

1. Skriv ett mail till fpfv@fpf.a.se med

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Mailadress

2. Betala 100 kr i medlemsavgift på Nordea plusgiro 42381-4

När vi registrerat ditt mail och din medlemsavgift blir du registrerad som medlem och vi skickar en bekräftelse via mail och du får även hem den senaste medlemstidningen i din brevlåda.

Ny lag GDPR Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft GDPR (General Data Protection Regulation) som behandlar personuppgifter och som ersätter gamla PUL,. Detta innebär att alla som handhar någon form av register med personuppgifter måste informera sina medlemmar/kunder detta.

Du som är medlem i Försvarets Personaltjänstförening i Västra Sverige informeras på detta sätta om den nya lagen.

Vad innehåller medlemsregistret?

Ditt personnummer, namn, adress, telefonnummer, mobilnummer samt e-postadress.

Vad är föreningens syfte att använda dessa data?

Medlemsutskick via post och mail. Underlag vid studiebesök där person-nummer krävs. Underlag till FPF när FPFV redovisar medlemsantal.

Hur länge sparas uppgifterna?

Allting sparas så länge du är medlem och betalar din medlemsavgift, därefter raderas samtliga uppgifter.