FPFV

Föreningsstämma digitalt
24 februari 2021 kl 19.30
Kallelse kommer med posten. Alla handlingar kommer att finnas här på hemsidan.

De lysande bollarna i Norrekatts park I Halmstad visar att ljuset är på väg till oss alla och vi har ett gott nytt 2021 att se fram emot.


FPF är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda till befattningar till Försvarsmakten bl a inom Hemvärnets sektion 1, den sektion som sysslar med personal. Du som är intresserad av att stödja Försvarsmakten på frivillig väg kan gå med i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna som finns. När du bestämt dig för vad du vill göra och vilken organisation du vill tillhöra och blivit medlem, kan du gå utbildning till befattning. När du så är utbildad, tecknar du som individ ett frivilligavtal med Försvarsmakten (Hemvärnet). Vi i FPF och FPFV hoppas att någon befattning inom Hemvärnet ska locka dig och ser dig även som medlem i föreningen. 
Självklart kan du vara medlem utan att gå utbildning för befattning i Hemvärnet. Inom föreningen brukar vi ordna medlemskvällar med ett intressant föredrag eller studiebesök. Vi brukar också ha helgkurser med givande innehåll.

Vi håller i
Vi håller avstånd
Vi håller ut
Vi är rädda om varann

Förbundsstämma 2020

FPF genomförde förbundsstämma digitalt 10 december 2020. Till ny förbundsordförande valdes Anders Lindström som tackade för förtroendet och sa att han ser med tillförsikt på att leda förbundet mot både gamla och nya mål. Västra föreningen önskar nya styrelsen varmt lycka till.