FPFV

Försvarets Personaltjänstförening i Västra Sverige (FPFV) ingår i den frivilliga försvarsorganisationen Försvarets Personaltjänstförbund (FPF).

Vi finns till för dig som är intresserad av att gå med i Hemvärnet som specialist eller på annat sätt är intresserad av Försvarsmakten och vill lära  dig mer om till exempel folkrätt, personaltjänst och värdegrundsarbete.

I våra utbildningar finns många delar som du har nytta av även civilt.

FPFV inbjuder till medlemsmöten oftast förlagda till Göteborg. Vi genomför också helgkurser med olika teman såsom försvarsupplysning, personaltjänst, personalvård och krisstöd.

Medlemsträffar och helgkurser är öppna för alla våra medlemmar.

Väl mött under 2020

Lördag 22 februari hade FPFV sin föreningsstämma du kan läsa mer under Senaste nytt. Den nyvalda styrelsen presenteras under FPFV styrelse 2020.