FPFV

Försvarets Personaltjänstförening i västra Sverige

FPF är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda till befattningar till Försvarsmakten bl a inom Hemvärnets sektion 1, den sektion som sysslar med personal. Du som är intresserad av att stödja Försvarsmakten på frivillig väg kan gå med i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna som finns. När du bestämt dig för vad du vill göra och vilken organisation du vill tillhöra och blivit medlem, kan du gå utbildning till befattning. När du så är utbildad, tecknar du som individ ett tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten (Hemvärnet). Vi i FPF och FPF V hoppas att någon befattning inom Hemvärnet ska locka dig och ser dig även som medlem i vår förening. 
Självklart kan du vara medlem utan något engagemang. Alla som är intresserade av Totalförsvaret är välkommen som medlem. Inom föreningen brukar vi ordna medlemskvällar med ett intressant föredrag eller studiebesök. Vi brukar också ha helgkurser med givande innehåll.