FPFV

Försvarets Personaltjänstförening i Västra Sverige (FPFV) ingår i den frivilliga försvarsorganisationen Försvarets Personaltjänstförbund (FPF).
I dessa oroliga tider är det viktigt att vi alla bryr oss om varann och noga följer de direktiv som Folkhälsomyndigheten ger ut.

Vi finns till för dig som är intresserad av att gå med i Hemvärnet som specialist eller på annat sätt är intresserad av Försvarsmakten och vill lära  dig mer om till exempel folkrätt, personaltjänst och värdegrundsarbete.
I våra utbildningar finns många delar som du har nytta av även civilt.
FPFV inbjuder till medlemsmöten oftast förlagda till Göteborg. Vi genomför också helgkurser med olika teman såsom försvarsupplysning, personaltjänst, personalvård och krisstöd.

Medlemsträffar och helgkurser är öppna för alla våra medlemmar.

Väl mött under 2020
Styrelsen