Försvarets personaltjänstförening Syd

Vi är en helt nybildad frivilligförsvarsförening som följer Södra militärregionens gränser, dvs har rekryteringsområde i Kronoberg, Östra Götaland, Skåne, Blekinge, Jönköpings län och Kalmar län. Vår förening har 6 länsstyrelser, 5 utbildningsgrupper, 11 bataljoner och 86 kommuner att samverka med och rekrytera till. För oss är ditt engagemang viktigt. Vi har ett stort, ansvarsfullt och viktigt jobb framför oss och för att klara det behövs din erfarenhet och din insats.
Föreningen är medlem i Försvarets personaltjänstförbund som är en frivillig försvarsorganisation (FFO) som har till uppdrag att rekrytera och utbilda personal till befattningar i personalsektionen (S1) i Hemvärnet och att ge försvarsinformation i syfte att öka försvarsviljan och försvarsförankringen hos befolkningen. I rekryteringsprocessen är skrivande av utbildningsplan och utbildningsavtal en viktig del som görs lokalt och som ger våra medlemmar möjlighet att komma vidare till aktiv tjänst i Hemvärnet.
Då aktiv tjänst i Hemvärnet kräver en hel del fysisk förmåga görs antagning av personer över 57 år enbart undantagsvis och då till specifika tjänster. Till befattningar i Hemvärnet prioriteras idag personer som har möjlighet att verka under längre tid eller som har extraordinär kompetens med sig då söktrycket och intresset för att bidra just nu är stort efter vårens händelser i Europa.
Att vara medlem hos oss innebär inte ett krav på att man ska söka, få eller ha befattning inom Hemvärnet. I föreningen finns möjlighet att bidra med insatser i omkringarbetet som behövs för att möjliggöra vårt kärnuppdrag men man kan också vara passiv medlem för att stötta uppbyggnaden av totalförsvaret med sin medlemsavgift. Föreningsstyrelsen består mestadels av heltidsarbetande personer samt en och annan pensionär som gör detta ideellt på sin fritid.
Vi ser gärna att du som har ett lite större engagemang och som vill bidra hör av dig till oss så vi vet det och kan planera verksamheten framåt. Vår föreningsstyrelse har en avsikt att kunna skapa lokala filialer så att verksamheten kommer närmare era respektive bostadsorter så vi söker förtroendepersoner som kan axla ansvar för lokala filialer. På sikt kan ni representera föreningen i lokala samverkansuppdrag med kommuner och länsstyrelser. Självklart kommer ni få stöd i och utbildning för uppdraget.
Vi behöver också tillsammans (styrelsen och ni medlemmar) skapa en plan för föreningsaktiviteter som stimulerar till fortsatt engagemang för föreningen och för totalförsvaret. Vi hoppas givetvis på att få träffa så många som möjligt av er under nationella totalförsvarsdagen i Malmö den 18 juni

Till sist en önskan om en härlig sommar till er alla.
Väl mött!
Hälsningar Styrelsen för Försvarets personaltjänstförening Syd

NamnFunktionE-postTelefon
Thomas SalonenOrdförandethomas.salonen@gmail.com0703 105 196
Charlotte BlomqvistVice ordförandefpfs.zoom@gmail.com0768 050 494
Jan SällbergKassörJanne.sallberg@gmail.com0702 588 298
Elsie BivemalmSekreterarefpfs.zoom@gmail.com0702 911 569
Anders JegemanLedamotanders.jegeman@gmail.com0708 814 644
Karl-Henrik WallersteinLedamotkarl-h.wallerstein@svenskakyrkan.se0705 438 303
Paul LjungqvistLedamotpaul.ljungqvist@gmail.com0729 890 384
Bengt RunnerLedamotbengt.runner@hotmail.se0709 301 210
Mona GehrmanSuppleantmhvg@telia.com0705 934 824

Vill du bli medlem; klicka på fliken ”Bli medlem”

Konto för medlemsavgift: BG 5885 – 0066, Swish 123 177 48 50, avgiften är 100:- / år

Observera nytt bankgironummer.

2022 – 07 – 12

Tidigare publicerat ——————————————————————————————–

Under Valborgshelgen träffades den blivande interimsstyrelsen för första gången i Eksjö för att formellt bilda Försvarets personaltjänstförening Syd. Det är en viktig händelse för Förbundets möjlighet att spegla militärregionernas geografiska indelning framöver.

Förbundets lokal i frivillighuset intill Eksjö garnison var platsen för mötet.
Interimsstyrelsen för FPF Syd från vänster till höger; Bakre raden Johan Högfeldt (ledamot), Jan
Sällberg (kassör). Främre raden Jessika Lilja (sekreterare), Thomas Salonen (ordförande), Anders
Jegeman (ledamot). Bakom kameran Charlotte Blomqvist (vice ordförande).

Möte i Eksjö
Under helgen sammanstrålade den blivande interimsstyrelsen för första gången. Riskanalys utifrån
Corona hade föregått mötet så att det kunde genomföras säkert med handsprit och avstånd.
Styrelsens första uppgift var att konstituera sig och skapa den formella grunden för föreningen. Redan
under första kvällen skapades en hemställan till FPF centralt om medlemskap. Under lördagen tog
styrelsen itu med att formulera stadgar. Styrelsen hann också diskutera framtida verksamhet och
medlemsrekrytering.
FPF speglar militärregionernas organisation
Den nya styrelsen besitter både militära och civila kompetenser och representerar en geografisk,
erfarenhetsmässig såväl som åldersmässig spridning av medlemmar. Föreningens ordförande Thomas
Salonen har en lång karriär inom det militära och är bosatt i Kalmar. I kalmar län finns även Charlotte
Blomqvist, vice ordförande och Anders Jegeman, ledamot. Charlotte har hemvärnsavtal och arbetar
som psykolog/psykoterapeut sen 18 år tillbaka. Anders har lång erfarenhet inom flygvapnet och civil
erfarenhet som rektor men har även arbetat som säkerhetssamordnare i kommunen. Kassör Jan
Sällberg som avslutade sin hemvärns karriär som chef S1 representerar Jönköpings län . I det civila är Jan pedagog inom teknik och data. Region Skåne representeras av Jessika Lilja, som är föreningens
sekreterare och arbetar som arbetsterapeut och bildterapeut inom sjukvården samt har lång
erfarenhet från styrelsearbete inom Försvarets personaltjänstföreningar. Även Johan Högfeldt,
ledamot, representerar Skåne. Han har erfarenheter från flera utlandsmissioner och jobbar civilt inom
säkerhetsbranschen. De vakanser som finns idag söker vi täckning för framförallt i de områden som
idag inte representeras av styrelsen, det vill säga Kronoberg, Blekinge och Östergötlands län.
Fakta om föreningen
Föreningens säte kommer vara i Eksjö, Jönköpings län, där även Förbundet har sin hemvist.
Föreningens verksamhetsområde utgår från Militärregion Syds indelning, detta innefattar Skåne,
Blekinge, Östergötland, Kronoberg, Jönköping, Kalmar län. Detta innebär att medlemmar som bor i
vårt upptagningsområde kommer att få ett brev hemskickat med en förfrågan om att byta
föreningstillhörighet till FPF Syd för att kunna ha nära till regionala och lokala aktiviteter.
Information om kommande verksamhet och stämma/årsmöte
Styrelsen har ambitioner att kunna bidra till Förbundets arbete i olika råd men också vara en tillgång
för de egna medlemmarna regionalt och bland annat erbjuda medlemsaktiviteter och viss utbildning
lokalt. Första årsstämman kommer att genomföras under mars 2022.
Artikelförfattare: Jessika Lilja & Charlotte Blomqvist.

2021-10-15