Försvarsinformation och information om FPF

Den 26/5 mellan 19:00-20:30 har ni möjlighet lyssna på vår förbundsordförande Anders Lindström.

Han kommer att presentera aktuell försvarsinformation samt hur ny inriktning påverkar FPF med bland annat samarbete med MSB. ä

Ni kommer även få möjlighet att ställa frågor till Anders som har ett långt förflutet inom det militära och har bland annat varit RiksHvC.

Anmäl er till fpfo@fpf.a.se senast å skickar vi länken till mötet.

Välkommen önskar styrelsen FPFÖ