FPFM

Överallt och Alltid

Personaltjänstföreningen Mitt har sitt säte i Stockholm men verkar från Dalarna i Nordväst till Småland i Sydöst samt Gotland. Totalt har vi 19 hemvärnsbataljoner som vi skall bemanna med C S1 och personalvårdsbefäl.

Vårt mål är att ha nöjda medlemmar och vi försöker jobba för och tillsammans med våra medlemmar. Du behöver inte ha ett hemvärnsavtal för att vara medlem hos oss på FPFM utan du kan ha ett genuint intresse av Försvarsmakten och i synnerhet av personaltjänst.

Vi genomför olika seminarier i olika områden som intresserar våra medlemmar, och vi tar tacksamt emot idéer från er. Just nu planerar vi för vårens digitala föreläsningar inom till exempel krisstödsverksamhet.

Som alla andra så strävar vi att växa och knyta till oss nya medlemmar. Du som är intresserad skall anmäla intresse till fpfo@fpf.a.se samt betala in 100 kronor på PlusGiro: 18 02 46 – 1. Glöm inte att uppge fullständiga kontaktuppgifter.

/Styrelsen FPFM