FPFN

Försvarets Personaltjänstförening i norra Sverige, FPFN

Vi verkar i en del av Sverige där avstånden är stora, där naturen är nära och invånarna allt sedan kriget har haft en nära kontakt med Försvaret i olika former och därmed engagerat sig i Hemvärnet eller någon av de frivilliga försvarsorganisationerna. Detta vill vi värna om.

Föreningen är en liten förening liksom förbundet och vi vill naturligtvis öka vårt medlemsantal. Vi vill värna om våra medlemmar, som vi har över stora delar av landet. Vi vill kunna hålla och behålla kontakten på olika sätt. Då såväl avstånden är stora som den geografiska spridningen är stor underlättar de inte för så många fysiska möjligheter att ordna medlemsträffar p g a kostnaderna. Vi vill kunna erbjuda våra medlemmar tillfällen till information och förbundsanknutna utbildningar. Detta försöker vi göra i samband med föreningens årsstämma. Dock har vi ambitionen att kunna anordna ytterligare mötestillfälle under året.

Medlemmar har idéer och förslag på vad man som medlem kan engagera sig i och bidra med. Sådana initiativ mottages med tacksamhet.

Under tiden håller vi kontakten via distanshjälpmedel. Till dig som ännu inte har blivit medlem, hör gärna av dig om du har frågor, eller fyll i intresseblanketten och mejla till fpfn@fpf.a.se . Välkommen som medlem.