Föreläsning om krisstöd

FPFÖ genomför en digital föreläsning via zoom beträffande kris och krisstöd onsdagen den 19/5 mellan 18:30-20:30. Föreläsare är Annica Larsson som är utbildad beteendevetare och undervisar i psykologi, sociologi samt pedagogik. I mån av plats så erbjuds även våra medlemmar att delta, de som är intresserade att delta anmäler sig via mejl till fpfo@fpf.a.se senast den 16/5, kan de erbjuda plats så översänder de zoom-länken till mötet.

Åke Norberg
Ordf FPFN