FN-dagen 24 oktober

I samband med kurserna GK Bataljonspastor och GK Personalvårdsbefäl inföll den 24 oktober, som är FN-dagen, som i år firar 70-årsjubileum. Vi uppmärksammade dagen genom att de närvarande fick en historisk tillbakablick om bakgrund och insatser. Tilldelningen av Nobels fredspris nämndes, när FN fredsbevarande trupper 1988 och tidigare missioner erhöll priset. Vi som deltagit i ett antal missioner gav också en presentation av FN-tjänst och beskrev uppgifter.

I många länder är dagen helgdag. I Sverige är den allmän flaggdag. Vid FPF utbildningar, när de infaller samtidigt med den 24 oktober, vill vi ta tillfället i akt och med enkla medel fira dagen med specialbeställd FN-tårta.