Efter en sommar i Coronatider

Sakta börjar vi kanske komma tillbaks till en tid hur det var innan Corona slog till, antalet smittade minskar i Sverige men men jämna mellanrum blommar mindre utbrott upp fortfarande på olika platser i landet. Många har slitit hårt under dessa månader för att hjälpa de som drabbats av sjukdomen, då tänker jag framförallt på vår personal i vården som stått i den första frontlinjen, där hittar vi många av våra medlemmar som gjort en fantastisk insats.
Vi har även medlemmar som är aktiva i våra hemvärnsförband som kanske fått jobba lite i det dolda, från maj månad till slutet av denna månad så har de fått åka runt till privatpersoner och hämtat prover som dessa fått ta i hemmet på uppdrag av socialstyrelsen. Innan uppdraget kunde startas upp så fick alla inblandade i transportgrupperna utbildning hur de skulle handskas med prover, eventuella restprodukter samt den personliga integriteten, sedan blev det mycket att åka bil, särskilt för de som fick genomföra uppdragen i norr.

Transportförpackade prover

Hur hösten kommer att se ut får vi kanske veta i slutet av denna vecka, då kommer Rikshemvärnschefen ta ett nytt beslut huruvida utbildningsverksamheten startar upp eller ej, vilket beslut som kommer att tas och hur det påverkar oss skall vi inte spekulera i, det får vi vet snart nog.
Vi hoppas att smittspridningen minskar och att vi kan starta upp utbildningarna enligt plan, Försvarsmakten och framförallt Hemvärnet att ett stort behov av våra kompetenser

Handsprit, skyddshandskar och transportförpackningar, allt med!

Åke Norberg
Ordförande FPFN