Central utbildning ej detsamma som föreningskurs

Det är helt i sin ordning att föreningar genomför kurser inom olika ämnesområden. Att utbilda är dessutom ett av huvuduppdragen även för föreningarna. Det som skiljer förbundets kurser från föreningarnas är att förbundet genomför centrala kurser och dessa är uppdragsgivna och ingår i en befattningsutbildning. Därtill finns godkänd kursplan att följa. Föreningskurs har inte den uppgiften utan ger medlemmarna en inblick i förbundsanknuten verksamhet. Detta innebär således att den som deltar vid sin förenings kurs inte kan tillgodoräkna sig den för t ex sin eventuella befattning i Hemvärnet. Här har inte sällan uppstått ett missförstånd.

Den medlem som deltagit i en föreningskurs har en hel del kunskaper som ökat intresset för Försvarets Personaltjänstförbund och dess föreningars verksamhet. Den medlem som tillgodogjort sig föreningens kurs står därför rustad för försvarsanknutna diskussioner och resonemang som rör våra ämnesområden. Att sedan vilja fortsätta och fördjupa sina kunskaper är förståeligt. Där har föreningarna ett ansvar. Till de centrala kurserna ställer Försvarsmakten krav som förbundet inte kan förbigå. Att få tillträde till de centrala kurserna krävs att den enskilde har eller skall ha befattning i Insatsorganisationen eller är anställd i Försvarsmakten och har behov av utbildningen.

Förbundet utdelar ett kursintyg för godkänd elev som genomfört kurs. Detta intyg är ett bevis på att eleven har kunskaper, förståelse och färdigheter i enlighet med kursplanen och uppdraget. Förening kan dela ut intyg, men det är inget krav. Detta intyg är seriöst i så motto att det är en uppmuntran för medlemskap och bevis att medlemmen får något av sitt medlemskap. Däremot är det inte jämförbart med det som delas ut vid FPF centrala kurser. Det skiljer sig således väsentligt mellan föreningskurs och förbundets centrala kurs. Det gör att föreningskurser inte kan valideras eller tillgodoräknas som centrala utbildningar. Kvarstår utbildningsuppdrag för både förbund och förening med nämnda skillnader.