Författare: Admin

Fortbildning till befattningar till sektion 1 har sedan många år varit ett önskemål av befattningshavare. I många år har FPF Utbildningsutskott lagt fram förslag till HKV PROD men fått avslag. Nu har emellertid UU fått i uppdrag att utarbeta en …

Repetitionsutbildning Personaltjänst Read More »

P g a pandemin har årets kurser tvingats omplanera tidsmässigt. FM gav riktlinjer i augusti för verksamheter varvid FPF beviljades att genomföra beslutade kurser under hösten. För att blivande befattningshavare skulle ges möjlighet till fullgjord utbildning – och inte behöva …

Höstens verksamhet inom utbildningsområdet Read More »

Efter det att ordinarie föreningsstämman blev inställd tidigare i år på grund av covid-19, så genomförde FPFÖ den 28:e oktober 2020 års föreningsstämma digitalt med ett väldigt lyckat resultat. Det var ca 20 personer som deltog och föreningsstämmans ordförande var …

FPFÖ ordinarie föreningsstämma 2020 Read More »

Försvarsmakten har den 31 augusti kommit med beslut och riktlinjer baserade på Folkhälsomyndighetens anvisningar vilka innebär att FPF planerar för genomförande av höstens utbildningar varvid FPF följer besluten vid genomförandena. Under den tid under året som all verksamhet har varit …

Höstens utbildningar Read More »

Försvarsmaktens beställda kursverksamhet av Frivilliga försvarsorganisationer (FFO) startar från 2020-08-31. För FPF innebär detta att kursverksamhet som finns på hemsidan (Aktuella kurser) kommer att genomföras angivna datum. Om du redan har anmält dig till tidigare datum kommer du att få …

Nytt beslut av Försvarsmakten! Read More »

En gång om året genomför Försvarsmakten en utbildningsdialog med de Frivilliga Försvarsorganisationerna. Då dialogiseras vilka utbildningar som Försvarsmakten vill beställa de kommande åren. Den 25 maj stod FPF på tur. På grund av pågående pandemi genomfördes mötet som telefonmöte. Försvarsmakten …

Utbildningsdialog 2020 Read More »

Försvarsmakten har stoppat vår kursverksamhet till och med augusti månad. Vad som händer sedan vet vi inte. FPF fortsätter planeringen för att kunna starta verksamheten när Försvarsmakten beslutar om det. Nya preliminära kursdatum hittar du under fliken ”Utbildning/Aktuella kurser”. Om …

Nya kurstider Read More »

Försvarsmakten har i nytt beslut stoppat all beställd utbildning för de Frivilliga Försvarsorganisationerna. Stoppet gäller till och med 30 augusti. För FPF innebär detta att alla planerade kurser under 2020 eventuellt ej kommer att genomföras. Just nu pågår planering inom …

Nytt beslut av Försvarsmakten! Read More »

Försvarsmakten har stoppat alla våra kurser fram till sommaren. Det innebär ett omfattande omplaneringsarbete för FPF Utbildningsutskott. Det är inte bara att flytta kurser. Alla förändringar ska dialogiseras med Försvarsmakten, stödjande förband och inte minst med elever och instruktörer. Detta …

Vad händer nu i FPF? Read More »

På grund av spridningen av Coronavirus i Sverige sker stora förändringar inom frivilligverksamheten. Kurser ställs in eller flyttas. FPF har ambitionen att trots allt genomföra planerade kurser under 2020. Under Utbildning och Aktuella kurser kan du se vilka nya datum …

Ändrade kurstider! Read More »

Top