Författare: Admin

Försvarets Personaltjänstförening i Norra Sverige, FPFN, genomförde sin årliga föreningsstämma den 19 februari 2022. Pandemin kastade fortfarande sin skugga över Sverige och därför genomfördes stämman utan fysisk närvaro. Deltagande kunde ske via telefon eller dator. FPFN har många stödjande medlemmar …

Digital stämma i norr Read More »

Efter det att ordinarie föreningsstämman blev inställd tidigare i år på grund av covid-19, så genomförde FPFÖ den 28:e oktober 2020 års föreningsstämma digitalt med ett väldigt lyckat resultat. Det var ca 20 personer som deltog och föreningsstämmans ordförande var …

FPFÖ ordinarie föreningsstämma 2020 Read More »

I år förlades FPFN årsmöte med föreläsningar och utbildning till hotell Uman i Umeå den 22-23 februari. Deltagarna fick ta del av försvarsinformation av övlt Thomas Holmberg från SkyddC, som berättade om Umeå Garnison, uppgiften, vpl-utbildning, internationellt utbyte och framtidstankar. …

Norra föreningens årliga årsmöte med utbildning Read More »

MRN begär in uppgifter om kontaktpersoner inom de regionala frivilliga försvarsföreningarna inom sitt område. Norra föreningen kan stödja FM genom aktiva medlemmar med sina kompetenser inom FM olika delar. MRN lägger upp en kontaktlista för att sprida information om möten …

MRN och FPFN Read More »

Lördagen den 18 maj 2019 arrangerade FPFÖ för sina medlemmar en militärhistorisk vandring i Gamla stan och på Riddarholmen. Under vandringen fick deltagarna lära känna Stockholms historia ur nya vinklar under ledning av guiden Hans Christopher Toll. Guidningen inleddes utanför …

Militärhistorisk vandring kring Gamla stan i Stockholm Read More »

27 april 2019 Försvarets Personaltjänstförening i Östra Sverige (FPFÖ) deltog vid Livgardets dag tillsammans med representanter från Hemvärnet och ett antal av de övriga frivilliga försvarsorganisationerna. FPFÖ representerades av föreningens ordförande, Marie Ekberg för att kunna berätta om vårt förbund …

Livgardets dag i Kungsängen, Stockholm Read More »

FPF har uppdrag att utbilda befattningshavare till sektion 1 vid Hemvärnets bataljoner. Utbildningsutskottet har nu uppdaterat befattningsbeskrivningarna för Personalbefäl CS1, Personalvårdsbefäl och Fältpastor och inlämnat till Rikshemvärnsstaben. Informationsbefälet, som har placerats inom S1, är inte uppgift för FPF att utbilda …

Befattningsbeskrivningar för sektion 1 Read More »

Den nya handboken i Personaltjänst som Försvarsmakten har fastställt och utgav i slutet av 2018 ersätter PersH F 1991 som idag är föråldrad. Du som är Fältpastor, CS1 eller Personalvårdsbefäl (PV-befäl) i Hemvärnet har nytta av handboken i din befattning. …

H Pers HB 2018 Read More »

FPFN fick möjlighet till informationsmöte som avhölls vid Medlefors folkhögskola. Det handlade om arbetsmiljö och diskriminering och hur arbetsmiljön påverkas av människors syn på varandra och hur man behandlar varandra. Annica Blom, anställd vid folkhögskolan och pedagog med inriktning arbetsrätt …

Informations- och planeringsmöte för FPFN Read More »

Nu har kursen GK Krisstöd genomförts efter två års frånvaro från FPF kursutbud. Kursen är en obligatorisk kurs för Bataljonspastorerna och Personalvårdsbefälen. Andra befattningshavare med behov av utbildningen kan beredas utbildningen i mån av plats, men även anställda med samma …

GK Krisstöd Read More »

Top