100-års­firande av Kron­prinses­san Margaretas land­storms­fond

FPF:s sekreterare representerade FPF i firandet.

En mycket läsbar länk:

Heléne Rådemans tal som berörde alla närvarande.

https://www.frivilligutbildning.se/100-arsfirande-av-kronprinsessesan-margaretas-landstormsfond/

Bild: Jan Sällberg